Familie terapeut Vibeke Dalum

​1-årig efteruddannelse i familieterapi

​​Familiens liv og vækst i et eksistentielt perspektiv


Gennem de senere år har der vist sig en stigende interesse for videreuddannelse indenfor familieterapi og -rådgivning fra de mange som arbejder med familier i f.eks. kommunalt regi samt fra uddannede psykoterapeuter som ønsker at arbejde med familier fremadrettet. I samarbejde med det kvalitetsgodkendte EFT-Instituttet, tilbydes en 1-årig efteruddannelse i familieterapi.

Vores efteruddannelse henvender sig til begge ovenstående målgrupper. Den beskæftiger sig med både familieterapi og familierådgivning, da disse to discipliner oftest supplerer hinanden godt i forhold til at møde familier. Både praktisk og teoretisk arbejder vi med oplevelsesorienteret terapi og den fænomenologiske metode ud fra et eksistentielt fundament.

Med efteruddannelsen får du mulighed for at indlære og udvikle færdigheder som kan anvendes i virkelighedens verden, blandt andet indenfor dag- og døgninstitutions området, skoleområdet, social- og sundhedsområdet, behandlingsområdet, familieplejeområdet og ældreplejen samt som privat praktiserende familieterapeut og/eller rådgiver.

Formål
Uddannelsens formål er:

At give den studerende mulighed for at fordybe sig i de familieterapeutiske problemstillinger gennem træning i praktisk familiearbejde.

​At give et grundlag og opbygge erfaring, som gør den enkelte i stand til at arbejde i familier, som søger hjælp.

At træne den ”håndværksmæssige” del af arbejdet i familier, herunder aflæsning af børns signaler, oversætte fra forståelse til handling (håndtering af problemstillinger), integrere rådgivningen som en del af terapien, at skabe overensstemmelse mellem det terapeuten siger og den måde terapeuten interagerer i samspillet med familien.

​At præsentere de studerende for familieterapiens teori – overvejende i tilknytning til praksis.

​At synliggøre, hvordan rådgivning kan anvendes i terapien og hvilke terapeutiske elementer/effekter der er i rådgivning (og undervisning).

​At give indsigt i andre familieterapeutiske retninger (EFT, psykodynamisk, systemisk m.fl.)

Vi har fokus på familieterapiens enkelte elementer, samt fokus på samarbejde, sprogbrug og kommunikation, træning i aktiv lytning og refleksion.

Gennem hele forløbet vægtes træningen som oplevelsesorienteret familieterapeut som det helt centrale. Det er ”learning by doing” princippet med vægt på den professionelle funktion.

Tilrettelæggelse
Der arbejdes med den konkrete omsætning af familiesynet til praksis. Undervisningen er dialogbaseret med veksling mellem oplæg og praktisk træning.

​Træningen tager udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, som familierne leverer. Der bliver trænet med familier udefra. Instituttet inviterer familier til at komme ind og få en gratis session eller eventuelt to på holdet. Deltagerne på holdet fungerer som terapeuter og reflekterende team for disse familier under direkte supervision af underviserne på uddannelsen.

Det er en forudsætning for uddannelsens succes, at der er familier ”til rådighed” for træningen. Det forudsættes således desuden at deltagerne aktivt arbejder for at skaffe familier ind i forløbet, eller selv stiller egen familie ”til rådighed”. Ligesom man kan medbringe familier, som man arbejder med professionelt.


Undervisningen er tilrettelagt i 2-dages moduler med forskellige temaer. Tematiseringen af undervisningen er tænkt som en sikring af, at eleverne oplever terapeutisk arbejde med et bredt relevant udsnit af familieproblematikker i uddannelsen.

Uddannelsesprogram og ansøgning
Udførligt program med præsentation af alle undervisere kan fås ved henvendelse til mail@eft-instituttet.dk. Ansøgningsskema kan downloades fra EFT-Instituttts hjemmeside og på tlf. 24405166, kan du få yderligere oplysninger.

Inspiration
Inspirationer kommer bl.a. fra Jesper Juul, Irvin D. Yalom og Less Greenberg.


Undervisningsdage
Uddannelsen omfatter 26 undervisningsdage, som er tilrettelagt som 13 undervisningsmoduler/temaområder af 2 dages varighed. Alle dage er fra kl. 9.30-16.30.

Holdstart primo 2015. Næste hold starter d. 20. - 21. januar 2015 med undervisning tirsdage og onsdage. Ansøgning Ansøgningsskema kan downloades her på siden eller fås i elektronisk form ved henvendelse til mail@eft-instituttet.dk.

Program
Modul 1: Families værdier historisk set og familiesynet.
Modul 2: Familiesynet i egne familier og genogram
Modul 3: Børnefamilien
Modul 4: Tab og adskillelse
Modul 5: Teenagefamilien
Modul 6: ’Misbrugsfamilien’
Modul 7: Stedfamilien
Modul 8: Midtvejsevaluering
Modul 9: Teori
Modul 10: Etniske familier
Modul 11: 'Diagnosefamilien'
Modul 12: Parterapi
Modul 13: Afslutning og evaluering

Her kan du kontakte mig uforpligtende eller stille spørgsmål

Så vender jeg tilbage med svar hurtigst muligt​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Familieterapi v/Vibeke Dalum    |    CVR: 26953138    |    ​Telefon: 20 61 88 15    |    E-mail: vibeke@vibekedalum.dk    |    ​Peblinge Dossering 14, 2. tv   |    2200 København N